Kullanım ve Verimlilik

Ortalama olarak, proKLIMA® sistemi hem yatırım maliyetlerini hem de çalışma giderlerini azaltır. Yatırım masraflarını  karşılaştırırken , proKLIMA® sistemiyle , ayrı olacak şekilde ısıtan, soğutan ve havalandıran sistemleri karşılaştırmaya  dikkat edilmelidir. Düşük su gidiş su sıcaklığı sayesinde yüksek tasarruf ve verimlilik sağlandığı çalışma giderlerinde  hızlıca görünür.


Bir
ECE- Gruppe markası olan Trade TEC Ingenıeurbüro’ nun eseri

am Objekt Krakau der ECE, Otto-Gruppe, HH durch Planungs- und Ingenieurgesellschaft Trade  Tec’ de farklı TGA-Sistemleri, çalışma yeri koşullarında verimlilik, performans ve maliyet  karşılaştırması

Karşılaştırılan türler:

 

  1.  Isınma ve soğutma olmayan çalışma yeri koşullarına göre hava akımlı havalandırma sistemi      39 %    1,2
  2.  Tavandan soğutmalı çalışma yeri koşullarına göre havalandırma                                                        90%    1
  3.  Konvektör havalandırmalı çalışma yeri koşullarına  göre havalandırma                                              95%   1
  4.  Kirişten soğutmalı çalışma yeri koşullarına göre  havalandırma                                                           96%   1
  5.  Aralıktan soğutmalı çalışma yeri koşullarına göre  havalandırma                                                        100%  1
  6. proKLIMA® ile ısıtma, havalandırma, soğutma                                                                                        68%  *

 

Not:

*) sisteme bağlı ısı ve ses yalıtımlı:

1)Isı yalıtımı olmayan fiyatlar

2)sabit ısıtma ve soğutma için ek maliyetler

proKLIMA® ile sürekli verimlilik ve gider tasarrufu

Sistemin merkezinde, zeminde ısıtma ve soğutma için kullanılan ve sıcaklık değişikliklerine hızlı ve esnek bir şekilde tepki veren, tabana entegre edilmiş büyük eşanjör yüzeyleri bulunmaktadır. Tahminen 28°C düşük hava sıcaklığı ya da tahminen 19°C soğutma sıcaklığıyla, klimda şemesi özellikle güneş enerjisi ve jeotermal enerjiyle birlikte kullanıldığında ekonomik ve enerji tasarrufludur. Örneğin COP değerini artıran(karlılık) solar, ısıtma pompaları ve yoğuşma teknolojisi için en uygun koşullar. Farklı teknolojilere sahip aynı cihazlar üzerinde yapılan uzun süreli gözlemler proKLIMA® kullanımıyla 30 ile 65 % oranları arasında giderlerin azaldığını gösterdi.

Hava çok güzel- Haydi dışarı çıkalım

 

Rahat, sağlıklı ve güzel havaya artık para vermeye gerek yok. Önemli olan  bulunduğunuz yerde havanın olmasıdır. proKLIMA® teknolojisi sadece teknoloji  ve sağlık açısından faydalar sağlamaz, aynı zamanda yüksek bir ekonomik  fayda sağlamanın yanında birincil enerji kullanımının azaltılması sayesinde  sürekli verimlilik ve sınırlı kaynakların korunmasını da sağlar.


pro
KLIMA®
ile bugün:

■30-65% arasında ısı ihtiyacında

■20-50% arasında soğutma ihtiyacında

■20-50% arasında enerji tasarrufunda

■der CO2 salınımlarında

■hasta geçirilen günlerde  yüksek bir azaltma sağladık.

6 ile 24 ay arasında değişen ödeme süreleriyle